interview

Resultaten preventie-aanpak onder de loep

Meeste jongeren gelukkig en gezond; gemeente maakt vervolg ‘IJslandse proef’.

Het gaat goed met de Urker jeugd. Dat durft wethouder Freek Brouwer wel te stellen. Aan de hand van de cijfers van de eind vorig jaar gehouden enquête onder de 15- en 16-jarigen blijkt dat het overgrote deel van deze doelgroep zich gelukkig voelt. In vergelijking met andere gemeenten in Nederland is wel een aantal opvallende cijfers te zien, zo is het aantal jeugdigen dat rookt zeer fors.

Urk was één van de zes pilotgemeenten die in 2017 in het ‘IJslands Preventiemodel’ stapte. Een buitenkansje waar vanuit de gemeente flink voor gelobbyd is. De manier waarop in IJsland in de afgelopen twintig jaar het middelengebruik onder jongeren enorm is afgenomen, sprak het gemeentebestuur aan. ,,Maar eigenlijk was terugdringen van middelengebruik niet de hoofdreden om de proef aan te gaan: onze jongeren een veilige woon- en leefomgeving bieden, waarin ze gelukkig en gezond op kunnen groeien, dáár gaat het om.”

Om in kaart te brengen wat precies de pijnpunten zijn, is data nodig. Eén van de manieren om aan die gegevens te komen, is de frequente enquête die onder de jongeren wordt afgenomen. ,,Natuurlijk worden er wel eens vragenlijsten verspreid door de GGD, maar die hebben een heel andere insteek dan de enquête van het preventiemodel. De scholen waren enthousiast en wilden meewerken. Dat is heel waardevol, want daardoor is het gelukt om een dikke negentig procent van alle 15- en 16-jarige Urkers te kunnen bevragen. En dat levert data op waar we gericht mee aan de slag zijn gegaan.”

De insteek die Urk koos was in eerste instantie het lanceren en faciliteren van zoveel mogelijk activiteiten voor jongeren. Want een jongere die een toernooitje aan het voetballen is, zit niet op de bank achter een schermpje of is elders iets aan het slopen. Nu de proef van drie jaar -met vertraging vanwege corona-  erop zit, zet de gemeente door. Ouderbetrokkenheid vergroten staat hoog op het wensenlijstje, net als het naast preventie, kunnen inzetten op handhaving. Wethouder Freek Brouwer en projectleider Durf (zoals de gemeente de Urker variant van het IJslands Preventiemodel heeft gedoopt) Diana Kramer vertellen verderop in deze krant meer over het vervolg van het project.

Opvallende cijfers uit de meest recente enquête onder 15- en 16-jarigen:

-60 procent heeft wel eens gerookt, ten opzichte van 26 procent in de andere gemeenten. Opvallend: ruim 23 procent rookte al eens voor hun 13de.

-67 procent heeft wel eens alcohol gedronken, dat is nagenoeg gelijk aan de 66 procent in de andere gemeenten. Opvallend: bijna 22 procent geeft aan alcohol te hebben gedronken vóór hun 13de.

-Ruim 26 procent is wel eens dronken geweest, dat is iets lager dan de bijna 28 procent in de andere gemeenten.

-Ruim 14 procent heeft ooit lachgas gebruikt.

-Alcohol en sigaretten kopen de minderjarigen in de winkel, of krijgen het van een volwassene. Aldus wethouder Freek Brouwer is de vraag om handhavingscapaciteit, náást preventie, daarom groot.

-De overgrote meerderheid van de jongeren geeft aan dat hun ouders weten met wie ze omgaan en waar ze zijn (bijna 90 procent). Opvallend: 6,5 procent van hen geeft aan dat ze verwachten dat het hun ouders niet uit zou maken of ze roken of niet.

-Een grote meerderheid van de jongeren (plus 75 procent) geeft aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid als goed of zeer goed te ervaren.

Bron: Het Urkerland

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de oudernieuwsbrief. Je ontvangt naast handige tips en activiteiten een gratis exemplaar van het Urker magazine 'Opgroeien' (optioneel)