Deel deze video!

Connect Us

Connect Us zoekt met sport- en spelactiviteiten verbinding tussen Nederlandse en gevluchte jongeren. Voor gevluchte jongeren is Connect Us een goede plek om een sociaal netwerk op te bouwen. Ook leren ze van leeftijdsgenoten hoe je kan leven in nederland. Connect Us is een samenwerking tussen St. Gave, Ik was een Vreemdeling en Leger des Heils.