Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuurparticipatie

Open oproep Mentale Gezondheid Jongeren

Op 21 november stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) in opdracht van VWS en OCW een open oproep Mentale Gezondheid Jongeren open. In december volgt een regeling Jongeren maken cultuur. Partijen uit het sociaal domein en de cultuursector kunnen subsidie aanvragen als zij een goed plan hebben. Het doel van de subsidieregeling is partijen uit het sociaal domein en de cultuursector, in samenwerking met elkaar, kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren op buurt- en wijkniveau. Deze activiteiten zijn er op gericht de mentale gezondheid van jongeren (12 t/m 27 jaar) te bevorderen. Deze open oproep wil domeinoverstijgende samenwerking stimuleren.

Een mooie kans
…Om initiatieven uit het sociaal domein en de cultuursector met dit nieuwe uitvoeringsbudget te realiseren.
Deel dit bericht in jouw netwerk, bijvoorbeeld jongerenwerkers, wijkteams, ambtenaren sociaal domein en cultuur binnen jouw gemeente.

Informatie over aanvragen
Kijk hier voor een overzicht van de criteria, voorbeelddocumenten en tips voor het indienen van een aanvraag binnen de open oproep Mentale gezondheid jongeren. De criteria voor de open oproep Jongeren maken Cultuur volgen op een later tijdstip.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de oudernieuwsbrief. Je ontvangt naast handige tips en activiteiten een gratis exemplaar van het Urker magazine 'Opgroeien' (optioneel)